جیران من

برای آزادی برای زندگی برای انسانیت برای من که یک زنم

جیران من

برای آزادی برای زندگی برای انسانیت برای من که یک زنم

جیران من

همه آدما یه روزی دلشون خواسته که برن..
جایی برن که کسی نمیشناستشون و کسی رو نمیشناسن و از اول زندگی کنن،
اونجوری زندگی کنن که همیشه دلشون خواسته ولی شرایط اجازه نداده.
خواستم اینجا از اول زندگی کنم.
حالا اما میمونم پس میگیرم ومیسازم...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان
۶ آذر ۰۱
۴ آذر ۰۱
۲ آذر ۰۱
۱ آذر ۰۱
۳۰ آبان ۰۱
۳۰ آبان ۰۱
۱۷ مهر ۰۱
۱۵ مهر ۰۱
۳۱ شهریور ۰۱
۱۱ شهریور ۰۱
۱۱ شهریور ۰۱
۲۲ مرداد ۰۱
۱۸ مرداد ۰۱
۱۷ مرداد ۰۱
۱۷ مرداد ۰۱